Zawartość strony


Linki

Strony katolickie

Misja Świętej Faustyny

Melodeus

Ojciec Marian Żelazek

Opoka

W drodze

Wiara

Wspomożenie Wiernych

Strony prawosławne

Prawosławie

Cerkiew.pl

 

Akatysty

Kolekcja mp3

Na tej stronie zamiesczono linki do plików mp3, zawierajacych nagrania akatystów. Starano się zrobić to zgodnie obowiązujacymi przepisami o własności intelektualnej. Dlatego część plików to fragmenty całych wykonań. Natomiast w przypadku, gdy plik muzyczny jest ogólnie dostępny, zamieszczono go w całości. Niestety, nie w każdym przypadku został ustalony wykonawca. Niektóre nagrania są nagraniami amatorskimi i stąd ich jakość nie jest najwyższa. Zamieszczono je ze względu na oryginalność wykonania.

Akatysty podzielono na grupy: ku czci Bogurodzicy, ku czci Pana Jezusa i ku czci świętych. Tytuły akatystów to istotny problem. W różnych językach ten sam akatyst jest inaczej nazywany. Najgorzej wypada to z Akatystem Bogurodzicy autorstwa św. Romana Melodosa. Na przykład, w języku polskim jest on nazywany: Bogurodzicy, ku czci Bogarodzicy itd. W każdym przypadku idzie o ten sam Akatyst. Podobnie ma się rzecz w innych językach.

Ponieważ, na ogół w Polsce mało wiadomo o jednej ze świętych, akatyst ku czci której zamieszczono na tej stronie zamieszczono również bardzo ciekawy i kompetentny artykuł pana Zdzisława Nowickiego, przybliżający sylwetkę Świętej. Oryginał artykułu znajduje się na serwisie Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów w Poznaniu. Czytaj artykuł »

Akatysty ku czci Bogurodzicy

Matka Boża od Akatystu


Wykonawca: Schola Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
Język: polski
Opis: Jest to jedno z niewielu wykonań Akatystu ku czci Bogurodzicy w języku polskim. Wykonywane jest zgodnie z kanonem zachodnim. Nagranie pochodzi z 1989 r. Scholą dyrygował i śpiewał partie solowe (piewsze siedem wersów ikosów i kondakionów) ks. Mirosław Oliwiak. Akatyst nagrała pani Halina Więcek-Przybyła z Polskiego Radia Szczecin.
   
   


Wykonawca: Chór Oktoich.
Język: polski, rosyjski.
Opis: Chór Oktoich wykonuje Akatyst zgodnie z kanonem wschodnim. Płyta CD z nagraniem znajduje się w albumie Muzyka Cerkwi Prawosławnej, który oprócz Akatystu zawiera płytę z pięknym wykonaniem liturgii świetego Jana Chryzostoma,
    Oktoich to Chór Męski przy Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Jest również chórem Prawosławnego Ordynariatu WP przy Śląskim Okręgu Wojskowym.
    "Oktoich" – Ośmiogłos - jest to księga liturgiczna zawierająca teksty i porządek służby Bożej na niedziele i dni cyklu tygodniowego, rozdzielonego w ciągu roku liturgicznego wg ośmiu tonów śpiewu liturgicznego (tzw. głasów). "Oktoich" wraz z "Triodionem" i "Meneją" obejmuje cały roczny krąg zmieniających się pieśni liturgicznych. Strona Chóru »Wykonawca: Chór katedry Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu.
Język: polski, rosyjski, ukraiński, grecki.
Opis: Nagranie zostało wykonane podczas XX Forum Młodych w 2004 roku.
    Modlitwie przewodniczył J. E. Włodzimierz Juszczak, Biskup Eparchii Wrocławsko- Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
   


Wykonawca: nieznany.
Język: rosyjski.
Opis: Nagranie zostało udostepnione prywatnie.
   
   


Wykonawca: Chór parfii Greckokatolickiej w Bratysławie.
Język: słowacki.
Opis: Nagrano w 2002 roku w cerkwi pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana w Bratysławie-Dubrawce. Całość wydano na CD pt. "Svätá božská liturgia"; obejmuje ona 28 pozycji Akatystu.
   
   

Akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy
Wykonawca: Chór cerkwi św. Tichona Patriarchy Wszechrusi w Klinie.
Język: rosyjski.
Opis: Nagrania dokonano w 1998 r. Reżyserem dźwieku był Sergiej Woskriesienski. Wykonanie i nagranie są przepiękne.
   
   

Akatyst ku czci Zaśnięcia Matki Bożej
Wykonawca: Chór Peczerskiej Ławry.
Język: rosyjski.
Opis: W Nowym Testamencie nic nie jest napisane o śmierci Matki Boskiej. Z tej przyczyny Kościóły Wschodnie już od V wieku obchodziły Święto Zaśnięcia Matki Boskiej (gr. koimesis). W VII wieku święto to zostało przejęte przez Stolicę Apostolską i przemianowane na Święto Wniebowzięcia. Jednakże w tradycji prawosławnej istnieje ciekawy przekaz, mówiący, że Bogurodzica została pochowana w grobie swoich rodziców Joachima i Anny oraz św. Józefa. W pogrzebie Bogurodzicy nie uczestniczył apostoł Tomasz. Kiedy po trzech dniach przybył do Jerozolimy, apostołowie otworzyli grób, aby umożliwić mu pożegnanie z Najświętszą Panną. Jednak w grobie nie było jej zwłok. Natomiast wieczorem, kiedy wszyscy zgromadzili się przy wieczerzy usłyszeli głos Bogurodzicy: "Witajcie, ja będę z wami po wszystkie dni." (Dmitrij Rostowskij).
    Nagrane zostało przepiękne wykonanie nabożeństwa ku czci Zaśnięcia Marii Panny. Słuchane w dobrych warunkach, dzieki jakości nagrania wywiera olbrzymie wrażenie. Nagranie zawiera łącznie sześćdziesiąt plików mp3 o objętości 125 MB. Pliki można ściągać pojedynczo. Akatyst zaczyna się od pliku 17, nie mniej zgodnie z tym, co było napisane pierwszym plikiem Akatystu jest plik 15 - Proemion (Proimiy).
   

Akatyst ku czci Kazańskiej Ikony Bogurodzicy
Wykonawca: Chór monastyru Voskresenskovo Novodevichevo w St. Petersburgu.
Język: rosyjski.
Opis: Nagranie zawiera pełne nabożeństwo. Nabożeństwo jest odprawiane cztery razy w roku: 8. i 21. lipca oraz 4. i 22. października. Ponieważ plik jest duży - 43 MB, zamieszczono próbkę, która ma zachęcić do pobrania całości. Warto, bo ładne.
   
   

Akatyst ku czci Feodorowskiej Ikony Bogurodzicy
Wykonawca: Chór mieszany .
Język: rosyjski.
Opis: Nagranie zawiera kondakion 13 i velichanye.
   

Akatysty ku czci Jezusa Chrystusa

Akatyst ku czci Narodzenia
Wykonawca: Siostry Svyato-Yelisavetinskogo Monastyra
Język: rosyjski.
Opis: Nagranie jest częścia nabożeństwa Bożonarodzeniowego, trwającego ponad dwie godziny. Wszystkie pięśni śpiewają siostry z ww. monastyra.


Akatyst Pasyjny
Wykonawca: Kwartet Chóru Monastyra Sretenskiego
Język: rosyjski.
Opis: Kondakion 1, kondakiony i ikosy od 1 do 18, kondakion 18, ikos 1, kondakion 1, modlitwa, Przyjdźcie, oddamy cześć Józefowi.


Akatyst Zmartwychwstania
Wykonawca: Chór Troicko Dziecięcy Sergeyev Posad
Język: rosyjski.
Opis: Nabożeństo Akatystu Zmartwychwstania w Troickiej Ławrze


Akatyst Panu Jezusowi Chrystusowi
Wykonawca: Chór braci Monstyra Wszechmiłosiernego Zbawiciela
Język: rosyjski.
Opis: Naprawdę piękny Akatyst.Trzeba koniecznie wsłuchać się w melodykę litanii ikosów. Tropar "kondaków" robi wrażenie siły modlitwy.


Akatyst Jezusowi Najsłodszemu
Wykonawca: Chór Męski Troicko-Siergiejewskiej Ławry
Język: rosyjski.
Opis: Jeden z "młodszyc"h akatystów - z XIV w. Wykonanie zgodnie z tradycją wschodnio - słowiańską, jednego z najlepszych chórów liturgicznych świata.
Fragment


Akatysty ku czci świętych

Akatyst ku czci św. Mikołaja
Wykonawca: Klirosowy chór "Velichanye"
Język: rosyjski.
Opis: Zamieszczono dwa wykonania tego samego chóru. Ciekawostką jest to,że pierwsze nagranie jest wykonane w tzw. "tradycji wschodniej", drugie natomiast, to wierne odtworzenie kanonu bizantyjskiego.


Akatyst ku czci św. Kseni Petersbuskiej
Wykonawca: Nieznany chór żeński
Język: rosyjski.
Opis: Nagranie zawiera nabożeństwo ku czci świętej Kseni Petersburskiej. Święta jest w Polsce mało znana. W Rosji, a szczególnie w jej europejskiej części, jest wyjątkowo czczona. Wielu Rosjan darzy ją czcią porównywalną z czcią jaka jest oddawana świętemu Mikołajowi, patronowi Rosji